Јавне набавке - Дом ученика средњих школа „Младост“ Алексинац

 

                        Електрична енергија 2018.године

 

                     Обавештење о закљученом уговору месо/риба

Одлука о додели уговора

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Одговор на захтев за додатним информацијама

                                     Позив за партију 1-2

                   Одлука о обустављању поступка

    

         Одлука о додели уговора за угаљ и дрво

      Одлука о додели уговора за намирнице 2018.год.

             Додела уговора- хемија

Јавна набавка-отворени поступак-намирнице за исхрану ученика у 2018.години

Јавна набавка – угаљ и дрво за потребе Дома „Младост“ у  2018.год.

Јавна набака мале вредности-изградња портирнице-2

Јавна набавка мале вредности-изградња портирнице

Јавна набавка – угаљ  за потребе Дома „Младост“ у  2017.год.

Јавна набавка мале вредности- хемијска средства за чишћење и остали материјал за одржавање хигијене 2017.године

Јавна набавка-отворени поступак-намирнице за исхрану ученика у 2017.години

Јавна набавка електричне енергије у 2016. години

Јавна набавка – угаљ и дрво за потребе Дома „Младост“ у  2016.год.

Јавна набавка мале вредности- хемијска средства за чишћење и остали материјал за одржавање хигијене 2016.године

Интерни акт-правилник оближем  уређивању поступка набавке

Јавна набавка-отворени поступак-намирнице за исхрану ученика у 2016.години

Јавна набавка- путничко возило за потребе дома „Младост“

Јавна набавка – угаљ и дрво за потребе Дома „Младост“ у  2015.год.

Јавна набавка – отворени поступак – намирнице за исхрану ученика у 2015.год.

Јавна набавка – отворени поступак – поновљени поступак набавке намирница за исхрану ученика у 2015.год.

Јавна набавка мале вредности – хемијска средства за чишћење и остали материјал за одржавање хигијене

Јавна набавка мале вредности – набавка ел.енергије за потребе Дома „Младост“- мај 2015

Јавна набавка – угаљ и дрво за потребе Дома „Младост“ у  2014.год.

Close Menu