Библиотека

За потребе ученика Дом има библиотеку са фондом од око 1300 наслова из области лектире, белетристике, психолошко-педагошке литературе, као и дела из области књижевности, језика, науке, уметности и друго.