Дом ученика средњих школа „Младост“ Алексинац

Улица: Буцекова бр. 2

Директор: Драган Јовановић
Тел: 018/804-736

Стручни сарадник-педагог:
Бојана Светозаревић тел: 064/8233352
Васпитачи:
Драган Цветковић, тел: 064/8233353
Новица Лукић, тел: 064/8233354
Јована Дојчиновић, тел: 064/8233370
Татјана Егерић Марковић, тел: 064/8233351
Телефон васпитне службе: 018/807-688

Секретар: Маја Тончић тел: 064/8233360
Рачуноводство: Драгана Стојковић тел: 064/8233369 и 018/808600
Шеф службе исхране:
Александра Ранђеловић тел: 064/8233359

Тел./факс служба финансије и секретар дома: 018/808-600

е-mail: dommladost10020@mts.rs