Дом ученика средњих школа „Младост“ Алексинац

Улица: Буцекова бр. 2

Директор: Драган Јовановић
Тел: 018/804-736

Стручни сарадник-педагог:
Бојана Светозаревић
Васпитачи:
Драган Цветковић
Новица Лукић
Јована Дојчиновић
Татјана Егерић Марковић
Телефон васпитне службе: 018/807-688

Секретар: Маја Тончић
Рачуноводство: Драгана Стојковић
Шеф службе исхране:
Александра Ранђеловић

Тел./факс служба финансије и секретар дома: 018/808-600

е-mail: dommladost10020@mts.rs