О дому

Дом ученика средњих школа „Младост“ у Алексинцу је модерна васпитна установа у којој се остварује важни друштвени интерес васпитања, смештаја и исхране ученика Алексиначких средњих школа, који се школују и оспособљавају изван места сталног боравка.

Зграда садашњег дома за ученике изграђена је 1935. године. Кроз историју имала је углавном исту намену – служила је за васпитање и образовање генерација младих људи. Корисна површина зграде дома је 1354м2 и у њој се налазе све неопходне просторије за смештај и исхрану ученика.

Смештајни капацитет дома је 90 ученика који редовно похађају Алексиначку Гимназију, Техничку школу „Прота Стеван Димитријевић“ и Биотехнолошку школу „Шуматовац“.

Основна делатност Дома је пружање услуга васпитања, смештаја и исхране, која подразумева низ активности и то:
– смештај и исхрана ученика;
– остваривање функције васпитног рада ученика која се остварује кроз развијање интелектуалних и радних спообности;
– унапређивање физичког здравља;
– помоћ у учењу и извршавању школских обавеза;
– развијање моралних, етичких и осталих вредности личности ученика;
– стварање повоњних услова за здравствену и социјалну заштиту и живот ученика.
Шифра делатности 5590 – остали смештај