Директор: Драган Јовановић, тел: 064/8233355

Стручни сарадник-педагог: Бојана Светозаревић, тел: 064/8233352

Васпитачи:
Драган Цветковић, тел: 064/8233353
Новица Лукић, тел: 064/8233354
Јована Дојчиновић, тел: 064/8233370
Татјана Егерић Марковић, тел: 064/8233351

Секретар: Маја Тончић, тел: 064/8233360

Шеф финансијске службе: Драгана Стојковић, тел: 064/8233369 и 018/808600

Шеф кухиње: Александра Ранђеловић, тел: 064/8233359

Кувари:
Иванка Јанковић, тел: 064/8233356
Снежана Пирц, тел: 064/8233367
Аница Смиљковић, тел: 064/8233363

Магационер: Срђан Тасић, тел: 064/8233358

Хигијеничари:
Снежана Јевтић Тасић, тел: 064/8233368
Јелена Бранковић, тел: 064/8233364

Домар: Радослав Николић, тел: 064/8233357

Радници на обезбеђењу:
Драган Игњатовић, тел: 064/8233353
Бојан Милошевић, тел: 064/8233366

Ложач: Јован Пешић, тел: 064/8233361

Радник у вешерају: Слађана Златановић, тел: 064/8233362М