You are currently viewing Други уписни рок у Дому „Младост“ од 24. до 28. августа

Други уписни рок у Дому „Младост“ од 24. до 28. августа

Пријављивање кандидата на Конкурс за пријем ученика срењдњих школа за смештај, исхрану и васпитање за школску 2023/24. годину у другом уписном року почиње 24. августа, и траје до 28. августа.

Уписна комисија ће обављати пријем докумената радним данима од 08 до 14 часова. 

Приликом подношења пријаве ученик треба да поднесе оригинална документа (на увид) или оверене фотокопије (код нотара).

  1. Пријава на конкурс (добија се у Дому);
  2. За ученике првих разреда средњих школа: јавне исправе о завршеној основној школи (сведочанства о завршеним разредима од V до VIII, уверење о обављеном завршном испиту) и потврду о упису у средњу школу (за ученике који су уписани у I разред средње школе);
  3. За ученике других, трећих и четвртих разреда: Оверена фотокопија сведочанства о завршеном претходном разреду (за ученике који су уписани у II, III или IV разред средње школе);
  4. Уверење о приходима по члану домаћинства за период од 01.01. до 31.03.2023. године, издато од стране надлежног општинског органа из места пребивалишта где његов родитељ, односно старатељ има пребивалиште (да пребивалиште није мењано шест месеци пре објављивања Конкурса);
  5. Дипломе и друге награде са учешћа на  такмичењима ученика, које се налазе у Календару такмичења ученика (у организацији Министарства просвете) у претходно завршеном разреду: календар за основне школе, календар за средње школе;
  6. Потврду о владању у установи – дому ученика, током претходне школске године, односно награде и похвале за учешће у активностима и изречене васпитно дисциплинске мере (за ученике који су уписани у II, III или IV разред средње школе).

Контакт телефон уписне комисије Дома: 018/807-688

Текст Конкурса можете погледати на линку Konkurs 2023-24.