Обавештење о закљученом уговору месо/риба

Обавештење о закљученом уговору месо/риба

Одлука о додели уговора

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Одговор на захтев за додатним информацијама

                                     Позив за партију 1-2

                   Одлука о обустављању поступка