You are currently viewing Обавештење у вези са усељењем ученика у Дом

Обавештење у вези са усељењем ученика у Дом

У четвртак, 31.08.2023. године, од 14 до 21 сат почиње усељење ученика у Дом ученика средњих школа „Младост“ за школску 2023/2024. годину. Од документације неопходно је да родитељи/старатељи приложе:

  • Лекарско уверење да је ученик психо-физички способан за самостални боравак у установама колективног смештаја, не старије од 15 дана;
  • Извод из матичне књиге рођених – оригинал;
  • Доказ о уплати за смештај и исхрану у Дому за месец септембар и ученичке картице, као и доказ о уплати евентуалних ранијих дуговања.

На усељењу је обавезно присуство родитеља/старатеља ученика, због потписивања Уговора о смештају, због чега им је неопходна важећа лична карта.

За додатне информације контактирати васпитаче:

  • Драгана Цветковића, 064/82 333 53;
  • Новицу Лукића, 064/82 333 54;
  • Јовану Дојчиновић, 064/82 333 70;
  • Татјану Егерић Марковић, 064/82 333 51.