Пријављивање кандидата на конкурс обавиће се у следећим роковима:
– за прву расподелу – од 06. до 14. јула 2015. године,
– за преостала слободна места – од 25. до 28. августа 2015. године,
– за осетљиве друштвене групе, за оне који нису добили смештај у првој расподели – од 25. до 28. августа 2015. године..