You are currently viewing Други уписни рок у Дому ученика од 26. до 29. августа

Други уписни рок у Дому ученика од 26. до 29. августа

Други уписни рок у Дому ученика од 26. до 29. августа

Након завшеног првог уписног рока у јулу, ученици средњих школа у Алексинцу бориће се за преосталих 40-ак слободних места у Дому ученика „Младост“. Шансу за упис имаће у другом уписном року, који ће бити одржан од 26. до 29. августа.

Да би конкурисали за упис у Дом, кандидати морају имати неопходну документацију, и то:

  1. Јавне исправе о завршеној основној школи (сведочанства о завршеним разредима, од V до VIII и уверење о обављеном завршном испиту) и потврду о упису у средњу школу (за ученике који су уписани у I разред средње школе),
  2. Сведочанство о завршеном претходном разреду средње школе (за ученике који су уписани у други, трећи или четврти разред средње школе)
  3. Уверење о приходима по члану породице од 01.01. до 31.03. текуће године, издато од стране надлежног општинског органа из места пребивалишта где његов родитељ, односно старатељ има пребивалиште (да пребивалиште није мењано шест месеци пре објављивања Конкурса).
  4. Диплому и друге награде са учешћа на такмичењима ученика, која се налазе у календару такмичења ученика (у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја) у претходно завршеном разреду,
  5. Потврду о владању у установи-дому ученика, током претходне школске године, односно награде и похвале за учешће у активностима и изречене васпитно-дисциплинске мере ( за ученике који су уписани у II, III или IV разред средње школе).
  6. Пријава на конкурс – добија се и попуњава у Дому.

 

Документација се доставља Комисији за упис у Дому ученика, од 07 до 15 часова.