You are currently viewing Обавештење за примљене ученике у првом уписном року

Обавештење за примљене ученике у првом уписном року

За примљене ученике позив за потписивање уговора

Родитељи и старатељи ученика који су се нашли на ранг листи примљених у првом уписном року добиће позив за потписивање уговора за усељење у Дом.

Ученик приликом усељења у установу доставља лекарско уверење о општем здравственом стању, са назнаком да је здравствено способан за самостални боравак у установама колективног смештаја (не старије од 15 дана), као и извод из Матичне књиге рођених.