Јавне набавке – Архива за 2015. годину

Јавна набавка – угаљ и дрво за потребе Дома „Младост“ у  2015.год.

Јавна набавка – отворени поступак – намирнице за исхрану ученика у 2015.год.

Јавна набавка – отворени поступак – поновљени поступак набавке намирница за исхрану ученика у 2015.год.

Јавна набавка мале вредности – хемијска средства за чишћење и остали материјал за одржавање хигијене

Јавна набавка мале вредности – набавка ел.енергије за потребе Дома „Младост“- мај 2015