Јавне набавке – Архива за 2016. годину

Јавна набавка електричне енергије у 2016. години

Јавна набавка – угаљ и дрво за потребе Дома „Младост“ у  2016.год.

Јавна набавка мале вредности- хемијска средства за чишћење и остали материјал за одржавање хигијене 2016.године

Интерни акт-правилник оближем  уређивању поступка набавке

Јавна набавка-отворени поступак-намирнице за исхрану ученика у 2016.години

Јавна набавка- путничко возило за потребе дома „Младост“