You are currently viewing Обавештење у вези са усељењем ученика у Дом

Обавештење у вези са усељењем ученика у Дом

  • Post category:Вести

У среду, 31.08.2022. године, од 14 до 21 сати почиње усељење ученика у Дом ученика средњих школа „Младост“ за школску 2022/2023. годину. Од документације неопходно је да родитељи/старатељи приложе:

  • Лекарско уверење да је ученик способан за самостални боравак у Дому, не старије од 15 дана;
  • Извод из матичне књиге рођених – оригинал;
  • Доказ о уплати за смештај и исхрану у Дому за месец септембар и ученичке картице, као и доказ о уплати евентуалних ранијих дуговања.

Уколико није потписан Уговор о смештају, родитељи ће то обавити пре усељења ученика у Дом. Неопходна је важећа лична карта родитеља.

За додатне информације контактирати васпитаче:

  • Драгана Цветковића, 064/82 333 53;
  • Новицу Лукића, 064/82 333 54;
  • Јовану Дојчиновић, 064/82 333 70;
  • Бојану Светозаревић, 064/82 333 52.