Обавештење поводом државног празника и јесењег распуста

Будући да је Правилником о измени и допуни Павилника о календару образовно-васпитног рада за школску 2020/2021. годину Министарство просвете, науке и технолошког развоја увело јесењи распуст и за средње школе…

0 Comments