You are currently viewing Обавештење поводом државног празника и јесењег распуста

Обавештење поводом државног празника и јесењег распуста

  • Post category:Вести

Будући да је Правилником о измени и допуни Павилника о календару образовно-васпитног рада за школску 2020/2021. годину Министарство просвете, науке и технолошког развоја увело јесењи распуст и за средње школе у Републици Србији, обавештавамо ученике и родитеље да Дом ученика „Младост“ Алексинац неће радити од среде, 11. новембра до петка, 13. новембра.

С обзиром на то да је први наставни дан након распуста понедељак, 16. новембар, ученици се у Дом могу вратити у недељу од 14 часова.