Контакт

Назив: Дом ученика средњих школа „Младост“ Алексинац
Улица: Буцекова бр 2
Директор: Дејан Милиновић
Тел: 018/804-736
Стручни сарадник-педагог: Бојана Светозаревић
Васпитачи:
Драган Цветковић
Новица Лукић
Јасмина Антанасковић
Милан Томић
Тел: 018/807-688
Секретар: Маја Тончић
Рачуноводство: Јована Дојчиновић
Шеф службе исхране: Александра Ранђеловић
Тел./факс: 018/808-600
е-mail: dommladost10020@mts.rs