Јавна набавка-адаптација и санација хола у приземљу Дома-4/2020.