Јавне набавке – Архива за 2017. годину

Јавна набавка – угаљ  за потребе Дома „Младост“ у  2017.год.

Јавна набавка мале вредности- хемијска средства за чишћење и остали материјал за одржавање хигијене 2017.године

Јавна набавка-отворени поступак-намирнице за исхрану ученика у 2017.години